O-MOMENT

In 2014 ontwikkelde ik O-Moment, een werkvorm voor docenten, trainers en opleiders. Dat vervulde een behoefte om beter te kunnen focussen en om ‘zacht’ te leren zijn op de relatie. Al gauw bleek dat ook managers, marketeers, sales-professionals etc. hun voordeel kunnen doen met dit krachtige instrument voor presentaties, pitches en professionele gesprekken.

O-Moment is een tussenmoment, een schakelmoment van even 'niets’, een ogenblik van rust, misschien maar een paar tellen. Zoiets als in het moment waarop je bewust schakelt van de ene naar de andere versnelling op je fiets of in je auto. 
AFSTEMMEN OP JE OMGEVING 

Zodra een dirigent zijn baton opheft, verzamelt hij aandacht. Een moment van superconcentratie, net vóór het orkest gaat spelen, het moment waarop alle orkestleden hun aandacht bij zichzelf brengen en afstemmen op hun omgeving: op het orkest, op het publiek en op de energie in ruimte.  


Precies dit moment kunnen we goed gebruiken tijdens gesprekken en presenties. Net als in een orkest stem je af op je gesprekspartner(s), je publiek en op de energie om je heen. Het is dit kleine tussenmoment waarop je je (1) focust en (2) afstemt op je omgeving.  


BEWUST WAARNEMEN

Voor je gesprekspartners of publiek betekent dit moment niet dat er niets gebeurt, in tegendeel. Op dat moment van ‘even niets’ verzamel jij aandacht, je blijft zichtbaar en voelbaar. 

Dit is het moment om aandacht te verzamelen en te registreren wat je waarneemt. Voor je toehoorders of gesprekspartners is dat een moment om naar jou te kijken, te ervaren en om zich voor jou open te stellen. Hun nieuwsgierigheid voor jou en je verhaal wordt (verder) gewekt. 


VAN REACTIE NAAR INTENTIE

Je kunt een O-Moment ieder moment inzetten, wanneer je spanning voelt, om je te focussen of om ruimte te maken om opnieuw af te stemmen op je doel of de essentie van je betoog. In plaats van gelijk te reageren op interne en externe prikkels, reserveer je op dat ogenblik een moment rust en tijd, waarop je je (opnieuw) afstemt op je omgeving

Je slaat een hartsbrug met je gesprekspartner(s) of publiek. Je maakt de weg vrij voor met oprechte belangstelling en aandacht.


JE GELOOFWAARDIGHEID VERGROTEN

Je kunt O-Moment op ieder moment inzetten in presentaties, tijdens gesprekken, meetings of bij het spreken voor/met groepen, tijdens presentaties, pitches, optredens etc..

Resultaten:

Zo word je een interessante gesprekspartner, spreker, expert, initiator of inspirator.


Silence is something more than just a pause; it is that enchanted place where space is cleared and time is stayed and the horizon itself expands. In silence, we often say, we can hear ourselves think; but what is truer to say is that in silence we can hear ourselves not think, and so sink below our selves into a place far deeper than mere thought allows…

- Pico Iyer

O-MOMENT LEREN TOEPASSEN

O-Moment zette ik al met veel succes in binnen trainingen in het bedrijfsleven, binnen het theater en in trainingen in het onderwijs voor zowel docenten en opleiders, als voor studenten aan lerarenopleidingen.


— O-Moment in bedrijf

Toepassing binnen gesprekken, meetings of presentaties. Onderdeel binnen trainingen in communicatie, presentatie, verkoop, feedback, teamontwikkeling etc.


O-Moment voor de klas

Toepassing voor klassenmanagement, aandacht-, orde- en samenwerkingsproblematiek etc. Onderdeel binnen didactische vaardigheden, gespreks- en presentatievaardigheden. 

Lees ook: Leider voor de Groep


O-Moment performers

Toepassing voor acteurs en andere podiumkunstenaars. Charisma. Rolverdieping en zelfontwikkeling, samenspel en bij casting. 
ACHTERGROND

O-Moment is gebaseerd op de nieuwste inzichten uit de sociale psychologie en modern hersenonderzoek. Zo gebruik ik lichaamstaal, aandachttraining, elementen uit Speaking Circles (Clickstein), Interactiestatus (Johnstone/Stultiens) en theaterwerkvormen.Workshops

Presence in Performance