0-MOMENT

In 2014 ontwikkelde ik 0-Moment, een methodiek voor docenten, trainers en opleiders. Dat vervulde een behoefte om beter te kunnen focussen en te leren om meer ‘zacht’ te zijn op de relatie. Al gauw bleek dat ook managers, marketeers, sales-professionals etc. hun voordeel kunnen doen met dit krachtige instrument voor presentaties, pitches en professionele gesprekken.

0-Moment is een tussenmoment, een schakelmoment van even 'niets’, een ogenblik van rust, misschien maar een paar tellen. Zoiets als in het moment waarop je bewust schakelt van de ene naar de andere versnelling op je fiets of in je auto. 
AFSTEMMEN, NAAR BINNEN EN NAAR BUITEN 

Zodra een dirigent zijn baton opheft, verzamelt hij aandacht. Een moment van superconcentratie. Dit is het startmoment vóór het orkest gaat spelen, waarop ze hun aandacht bij zichzelf brengen en ze afstemmen op hun omgeving: op het orkest, op het publiek en op de energie in ruimte.  


Een 0-moment is min of meer hetzelfde. Er is nu geen orkest, maar je stemt je op de zelfde manier af op je gesprekspartners, je publiek en de energie om je heen als de dirigent. Het is dit kleine tussenmoment waarop je je focust en afstemt op je omgeving.  


VAN REACTIVITEIT NAAR INTENTIONALITEIT

Je kunt een 0-Moment ieder moment inzetten, wanneer je spanning voelt, om je te focussen of om ruimte te maken voor creativiteit. In plaats van gelijk te reageren op interne en externe prikkels, reserveer je op dat ogenblik een moment tijd, waarop je je (opnieuw) afstemt op je omgeving


EEN HARTSBRUG SLAAN

Voor je gesprekspartners of publiek betekent dit moment niet dat er niets gebeurt, in tegendeel. Op dat moment verzamel jij aandacht, je bent zichtbaar en voelbaar. Voor anderen is dat een moment om naar je te kijken en om zich voor jou open te stellen. Je beweegt van inhoudsniveau naar betrekkingsniveau (de relatie). Door aandacht te verzamelen en te registreren wat je waarneemt, versterk je de verbinding tussen jou en de ander. Je slaat een hartsbrug in het hier-en-nu.

Silence is something more than just a pause; it is that enchanted place where space is cleared and time is stayed and the horizon itself expands. In silence, we often say, we can hear ourselves think; but what is truer to say is that in silence we can hear ourselves not think, and so sink below our selves into a place far deeper than mere thought allows…

- Pico Iyer

MEER CONTACT, VERGROTEN VAN JE IMPACT

Tijdens je gesprek of presentatie kun je, iedere keer, wanneer je maar wilt, een 0-Moment inzetten. Je focust opnieuw. Je vergroot je presentie, waardoor je je impact vergroot. Dat komt omdat je een oprechte verbinding aangaat en je je gesprekspartners of publiek bewust betrekt bij je verhaal. Omdat de kwaliteit in aandacht wordt vergroot, neemt de nieuwsgierig en belangstelling voor jou en je verhaal toe.


TOEPASBAARHEID

0-Moment kun je inzetten binnen gesprekken, in meetings en bij het spreken voor groepen, tijdens een pitch etc.

Met regelmatige 0-Momenten word je zichtbaarder. Je versterkt je positie en vergroot je je presentie. En omdat je boodschap sterker en geloofwaardiger wordt, ben je interessanter voor je gesprekspartner(s) of - bij presentaties - voor je publiek. Met andere woorden: door ogenblikken van stilstaan haal je je gesprekspartners of toeschouwers naar je toe: hun nieuwsgierigheid wordt gewekt. 

De 0-Moment-methodiek kan ingezet worden binnen trainingen in communicatie, presentatie, verkoop, feedback, tamontwikkeling etc.


ACHTERGROND

0-Moment zette ik al met veel succes in binnen het bedrijfsleven, in het theater, in trainingen voor docenten en opleiders in het onderwijs en voor studenten aan lerarenopleidingen.

De 0-Moment-methodiek is gebaseerd op de nieuwste inzichten uit de sociale psychologie en modern hersenonderzoek. In oefeningen in workshops en trainingen gebruik ik lichaamstaal, aandachttraining, elementen uit Speaking Circles (Clickstein), Interactiestatus (Johnstone/Stultiens) en theaterwerkvormen.

WORKSHOP

Tijdens een workshop leer je de toepassingsmogelijkheden van 0-Moment kennen benutten tijdens gesprekken, meetings en presentaties.


INHOUD

  • De kracht van aandacht;
  • Lichaamsgevoel, emoties en ademhaling en contact;
  • Oordeelloos kijken en luisteren;
  • Afstemmen in de ruimte, met een gesprekspartner, met een groep en voor een groep;
  • De ander als anker;
  • Feedback en potentieelontwikkeling.


RESULTATEN

Toename van bewustzijn tijdens gesprekken, optredens of presentaties.


PRAKTISCHE INFORMATIE

Een workshop duurt standaard 1 dag en wordt op maat ontwikkeld en uitgevoerd.

Groepsgrootte: maximaal 12 deelnemers.INCOMPANY

Neem voor verdere informatie contact op. 

Ik bespreek graag de mogelijkheden: 

(06) 397 828 55

hans@hansjeths.nl
TOP


CONTACT    PRIVACY

COPYRIGHT© 2019 HANS JETHS CONSULTANCY