Creatief Strategie Lab


Waar gedeeld begrip nodig is, of wanneer er een beroep moet worden gedaan op onze creativiteit, biedt een Creatief Strategie Lab toegevoegde waarde om dieperliggende thema’s aan te pakken en te onderzoeken. 

Een Lab is een interactieve bijeenkomst. Het biedt groep een team, afdeling, creatief bureau of artistiek gezelschap de mogelijkheid om een idee of een concept te onderzoeken, te ervaren en te bespreken.

Goede onderlinge afstemming en gedeelde aandacht versterken de openheid en het onderlinge vertrouwen, de gemeenschappelijkheid en saamhorigheid. Transparantie en kwetsbaarheid leiden tot ervaringen die aanzetten tot een authentieke beweging. Het opent het collectieve bewustzijn van de groep en wezenlijke ideeën, vragen en inzichten komen naar de oppervlakte. 

Aan het eind van een sessie inventariseren en herdefiniëren we vragen, problemen en doelstellingen. Door deze te specificeren kunnen relevante kwesties verder worden onderzocht.

Een Creatief Strategie Lab is een denktank en geen brainstorm voor het produceren van nieuwe, individuele ideeën die gebaseerd zijn op geheugen en logica.
Procesbegeleiding

Werkwijze en aanpak

____


CONTACT EN VERDERE INFORMATIE

Voor iedere vraag ontwikkel ik een praktische en inspirerende bijeenkomst. Neem contact op: