Creative Strategy Lab

Een Creative Strategy Lab is een interactieve bijeenkomst en biedt een groep de mogelijkheid om de samenwerking, ideeën te verkennen of creatieve concepten te analyseren, bespreken en ervaren. Een Lab kan worden ingezet bij werkconferenties, creatieve bijeenkomsten of denktanks voor organisatie- en teamontwikkeling, bij visie- of leiderschapsontwikkeling etc.


Een Lab is geen brainstorm voor het produceren van nieuwe, individuele ideeën, maar een denktank voor het verzamelen van ‘kwalitatief hoogwaardige aandacht’. Het is deze dieperliggende aandacht die het collectieve bewustzijn van de groep opent, waardoor creatieve en heldere inzichten ontstaan. Deze inzichten kunnen vervolgens worden gebruikt om relevante vragen te formuleren en relevante kwesties te onderzoeken.