HANS JETHS


hans@hansjeths.nl

In mijn werk combineer ik twee schijnbaar tegenstrijdige achtergronden, de ene in kunst en theater, de andere in procesbegeleiding en coaching. De kruising van die perspectieven versterkt en verfijnt de concepten die ik ontwikkel.

Ik heb een achtergrond als training professional, procesbegeleider, personal coach, lichaamsgericht therapeut, theaterdocent en theatermaker. 


Procesbegeleider en coach

Ik ondersteun professionals en leiders bij de ontwikkeling van hun identiteit, creativiteit en uitstraling. Met procesbegeleiding en coaching help ik hen bij het vergroten van het vermogen om anderen te inspireren. Mijn expertise varieert van het geven van groepsbegeleiding en coaching tot het verzorgen van leertrajecten in persoonlijk leiderschap. Zowel in groepsbijeenkomsten, als in een-op-een coaching combineer ik strategie en creativiteit met doordachte leerervaringen die authentieke communicatie en creativiteit aanmoedigt en mensen verbindt. Ik werk voor het bedrijfsleven, de culturele sector, het onderwijs en (semi-) overheidsorganisaties. 


Trainer Presence in Performance

Ik lever ontregelende en uitgesproken ideeën en concepten op het gebied van presentatietraining in combinatie met persoonlijke ontwikkeling en theater. Ik noem mijn aanpak en trainingsconcept: Presence in Performance: veilig en geïnspireerd spreken voor groepen, op authentieke wijze je impact vergroten en anderen motiveren en inspireren. De afgelopen vijftien jaar heb ik honderden managers, professionals, directeuren, bestuurders, trainers, docenten, docenten in opleiding en vele anderen getraind. Ik begeleid ook mensen met spreek- of podiumangst, of die onzeker zijn in het spreken voor groepen.  


Facilitator en trainer in systemisch werk 

Sinds 2009 werk ik regelmatig met Systemische Opstellingen (Hellinger/Weber), voornamelijk in het bedrijfsleven en in het onderwijs. Voor mijn eigen artistieke werk maakte ik ook al regelmatig gebruik van opstellingen en na een persoonlijk theaterproject ontstond bij mij het idee voor een combinatie van theater met systemisch werk. Dat leidde in 2015 tot een nieuwe methode Karakteropstellingen; systemisch werk in combinatie met de magie en dynamiek van verhalen en personages. Ik begeleid opstellingen voor artistieke makers en spelers, schrijvers, storytellers en ik werk in het kunstvakonderwijs.

—> Karakteropstellingen


Theatermaker en performer

Als theatermaker en performer onderzoek ik de grenzen van theater met beeldende kunst, storytelling, poëzie, fotografie en film. Mijn wortels liggen in het fysiek theater en clownerie. Mijn artistieke werk komt voort uit een behoefte aan begrip, verandering en transformatie. Wachten, niet-weten en het fragiele in de mens zijn terugkerende elementen. Ik produceer artistieke projecten en kleine theatrale producties. Ik werk zowel alleen, als in samenwerking met anderen of in opdracht. 

—> Lees meer
hans@hansjeths.nl

+31 (0) 6 397 828 55


Instagram

LinkedIn

Twitter