Karakteropstellingen

In mijn trainingspraktijk maak ik al meer dat 10 jaar gebruik van Familie- en Organisatieopstellingen (Hellingen/Weber). Systemische Opstellingen is een methode die familie- of organisatiecontext op heldere wijze in beeld brengt. Specifiek voor creatieve professionals heb ik Karakteropstellingen ontwikkeld. Hier gebruiken we de toepassingsmogelijkheden van systemisch werk voor creatieve doeleinden en verhalen.

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Breng je karakters en verhalen levend op de vloer!

Met een karakteropstelling breng je je personages tot leven. Vrij van papier, los van de tafel of van het computerscherm, ontrollen zich de verschillende karakters, of elementen van een vraag, driedimensionaal in de ruimte. Je kunt ze ontmoeten, bevragen, onderzoeken of observeren. Wat zijn hun motieven, geheimen of verlangens? Wat is hun plek in het verhaal, ten opzichte van andere personages, bronnen of obstakels? Wat willen zij van jou? 

​

Met Karakteropstellingen ligt de focus op onderzoek in een creatieve of artistieke context.  

Met een opstelling werk je op een andere manier aan je verhaal, een script, personages of een creatief idee of concept, dan je misschien tot nu toe gewend bent. Vrij in de ruimte zie je je verhaal voor je. Je zintuigen, hart en ziel worden betrokken bij je onderzoek of maakproces. 

​

Ontstaan

Vanuit mijn achtergrond als theatermaker en na een aantal persoonlijke theaterprojecten, ontstond in 2015 bij mij het idee voor een combinatie van theater met Systemische Opstellingen: Karakteropstellingen. 

​

Ik ontdekte dat Systemisch Opstellingen in combinatie met de magie en dynamiek van verhalen zich bijzonder goed leent voor het onderzoeken van verhalen en personages.

​

Doelgroep

Ik verzorg workshops en trainingen voor acteurs, theatermakers en andere artistieke professionals. Met regisseurs, schrijvers en theater- en filmmakers, onderzoek ik de kracht van opstellingen voor producties. Ik begeleid labs voor systemisch onderzoek bij creatieve en artistieke concepten, bij maakprocessen en theaterprojecten en ook bij bijvoorbeeld trendforecasting en impact producing. 

​

— Karakteropstellingen / Projectwebsite

Verhaal van de Vloer

Medewerkers in organisaties dragen de verhalen van hun organisatie bij zich. Systemische Opstellingen helpt je om de cultuur van een bedrijf of project beter te begrijpen door de verhalen van de organisatie en haar medewerkers in kaart te brengen. 

​

Verhaal van de Vloer is een creatieve denktank voor het ontwikkelen van verhalen, merken, producten en processen. Met behulp van systemische opstellingen onderzoeken we de verhalen, de ideeën en concepten van medewerkers in de organisatie. Zo ontdekken we hun verlangens, hoe ze beter kunnen samenwerken, het leiderschap en waar hun creativiteit stroomt en niet stroomt. 

Lees meer

Over Systemische Opstellingen

De ruimte als creatief speelveld

Een systemische opstelling is een ruimtelijke weergave van een systeem (familie, organisatie, team, werk, project etc.), vertegenwoordigd door ‘representanten’ (stand-inn's van personen en elementen voor de opstelling). Door de representanten in de ruimte te plaatsen en te bevragen, krijgen we op beeldende wijze inzicht in dieperliggende vraagstukken en in het thema of de vraag die op dat moment speelt. 

​

Hoe gaat een opstelling in z'n werk?

Een groep deelnemers vormt met elkaar een creatief veld. Eén van de deelnemers brengt een onderzoeksvraag of kwestie in. Deze vraag of kwestie wordt gespecificeerd om de aard van de vraagstelling of kwestie vast te stellen en om een onderzoeksrichting te bepalen.

​

Een aantal deelnemers wordt vervolgens door de vraagsteller in de ruimte opgesteld. Deze opgestelde deelnemers representeren personen of elementen van de vraag. We kunnen al veel informatie aflezen aan hoe de representanten staan opgesteld in de ruimte en hoe ze zich tot elkaar verhouden, door afstand en blikrichting.

​

Dan nodigt de begeleider de representanten uit om zich uit te spreken over hun waarnemingen en ervaringen. We krijgen meerinzicht in het vraagstuk en onderliggende thema’s van de vraagsteller. De begeleider bevraagt elke representant. Zo wordt het onderliggende krachtenveld blootgelegd met informatie voor de vraagsteller en het thema dat speelt.

​

In samenspraak met de vraagsteller worden hierna de onderlinge relaties en motieven besproken en veranderingen in de opstelling uitgeprobeerd.

​

Ontstaan en achtergrond

De Duitse therapeuten Bert Hellinger en Gunthard Weber ontwikkelden een doeltreffende methode die familie- organisatiecontext op beeldende en vaak ook op indringende wijze in kaart brengt. Verstoringen in het familie- of organisatiesysteem kunnen een diepgaande invloed hebben op het functioneren van het systeem en haar individuele leden.

Gedurende de afgelopen twintig jaar is de methode verder ontwikkeld. Zo maakt het bedrijfsleven steeds vaker gebruik van opstellingen en  worden opstellingen gebruikt om vraagstukken te onderzoeken op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, werk, loopbaan- en carrièreontwikkeling.

​

Sinds 2009 begeleid ik Familie- en Organisatieopstellingen. Ik heb ervaring opgedaan binnen het bedrijfsleven, het onderwijs en in persoonlijke coaching.

​

De laatste jaren ben ik mij steeds meer gaan richten op de toepassing van systemisch werk in relatie tot en creatieve en artistieke ontwikkeling. Hierbij richten we ons niet op persoonlijke ontwikkeling of op het oplossen van conflicten of problemen, maar op de ontwikkeling van een artistieke visie.

​

— Karakteropstellingen / Projectwebsite

​

© 2019  Hans Jeths