O-Moment

In 2014 ontwikkelde ik O-Moment, een methodiek voor managers, marketeers en sales-professionals. Dat was vanuit hun behoefte om beter te kunnen focussen en om te leren om meer ‘zacht’ te zijn op de relatie. Al gauw bleek dat ook anderen, zoals docenten, trainers, performers en sprekers een krachtig instrument in handen hadden voor hun presentaties, pitches en professionele gesprekken.

Een hartsbrug slaan

O-Moment is een ogenblik van rust, misschien maar een paar tellen. Je kunt het zien als een tussenmoment, een schakelmoment van even 'niets'. Zoiets als het moment waarop je bewust schakelt van de ene naar de andere versnelling op je fiets of in je auto. 

​

Op dat speciale ogenblik reserveer je een moment tijd en ruimte, waarop je je (opnieuw) afstemt op jezelf en je omgeving. Je verzamelt aandacht, alsof je luistert naar de toon van een stemvork. 

​

Je kunt dit vertragingsmoment opnemen in je bewustzijn en het tijdens je gesprek of presentatie inzetten wanneer je dat nodig is. Door deze kleine pauze of stilte, ontstaat er meer focus, verbinding met je omgeving - zoals een dirigent dat doet, wanneer hij zijn baton opheft en de orkestleden aandacht verzamelen voor ze de muziek inzetten. 

​

​

​

​

​

Ontmoetingen in momenten van vol Niets

Een O-moment maak je aan het begin van je gesprek of presentatie en kun verder op ieder moment inzetten, wanneer je maar wilt. Bijvoorbeeld om je spanning te reguleren, om je te focussen of af te stemmen.

​

Voor je gesprekspartners of publiek betekent dit niet dat er niets gebeurt, in tegendeel, op dat moment verzamel jij aandacht. Je bent zichtbaar en voelbaar. Dit O-Moment is voor je publiek of gesprekspartner(s) om naar je te kijken, een beeld van je vormen en om zich zich voor jou open te stellen. 

Door je aandacht in het hier-en-nu te ankeren en van daaruit een oprechte verbinding aan te gaan, ontstaat er een hartsbrug.

​

Oogcontact versterkt je zelfvertrouwen en vergoot je aantrekkelijkheid als spreker

Rust, persoonlijk contact en warmte in je uitstraling zorgen voor een wederzijds vertrouwen tussen jou en anderen. Met deze hartsbrug ben je er zelf helemaal bij. Je zelfvertrouwen neemt toe. Tegelijkertijd word je aantrekkelijker en interessanter voor je gesprekspartner(s) of publiek.

​

Met wàt we zeggen en hóe we praten (onze stem gebruiken) laten we vaak onbedoeld, veel informatie achter bij onze gesprekspartners of publiek.  

​

Onze ogen worden wel de spiegel van onze ziel genoemd (het is niet voor niets dat misdadigers met balkjes op ons Tv-scherm verschijnen). Maar er is meer waarom oogcontact van belang is:. Het versterkt je innerlijke focus. Je verlegt je aandacht van je spanning, schaamte of onzekerheid naar in-contact-staan met je toehoorders. Dit heeft tot gevolg dat de band met je gesprekspartners of publiek sterker wordt, wat de kwaliteit van aandacht verhoogt, waardoor je met meer gemak, meer impact genereert.

​

​

Zichtbaarheid en transparantie maakt je interessanter en vergroot je impact

Regelmatige O-momenten maken jou en je verhaal sterker en geloofwaardiger. Je wordt interessanter voor je publiek. Door ogenblikken van stilvallen haal je gesprekspartners of toeschouwers naar je toe, ga je een oprechte verbinding aan. Men is op en top nieuwsgierig en belangstellend naar jou en je verhaal.

​

Tijdens je gesprek of presentatie kun, je iedere keer, wanneer je maar wilt, een O-Moment maken en inzetten. Dit zorgt voor meer focus en presentie, waardoor de acceptatie van je publiek toeneemt.

​

​

Achtergrond

O-Moment-methodiek is gebaseerd op de nieuwste inzichten uit de sociale psychologie en modern hersenonderzoek. Ook gebruik ik lichaamstaal, aandachttraining, elementen uit Speaking Circles (Clickstein), Interactiestatus (Johnstone/Stultiens) en theaterwerkvormen.

​

De O-Moment-methode zette ik al met veel succes in binnen het bedrijfsleven, in het theater, in trainingen voor docenten en opleiders in het voortgezet onderwijs en voor studenten aan lerarenopleidingen.

​

​

​

​

“Silence is not only the space in which there’s no sound, but there’s no program. Nothing is there so that whatever is essentially unprogrammable can happen. How does anything new happen? In a world where everything is scheduled, everything is listed, everything is programmed, the first thing one needs is space… You have to be open. It doesn’t mean something enormous will happen, but nothing can happen until you clear that space… Nobody has time to even receive anything that is actually new, including their own thoughts.”  

— Ursula Franklin

Neem contact op voor meer informatie:

Hans Jeths: (06) 397 828 55 of hans@hansjeths.nl

TOP

​

© 2019  Hans Jeths