EN

OVER HANS JETHS

Foto: Wout Jan Balhuizen (2023)

Hans Jeths - theatermaker, performer, vormgever en facilitator. Opgeleid als theaterdocent, fysiek speler en maker, theaterclown, lichaamsgericht therapeut, leiderschapstrainer en systeemopsteller.

Als kunstenaar ontwikkelt hij werken op het grensgebied van fysiek en beeldend theater, waarbij hij gebruik maakt van diverse disciplines: fotografie, film, beeldende kunst, storytelling, clownerie, meditatie en poëzie. Zijn werk is geworteld in het fysieke theater. Dat dient als expressievorm voor zijn verlangen naar vrijheid, bezieling en de potentie om menselijke transformatie teweeg te brengen.

Al meer dan 20 jaar heeft hij zijn eigen consultancybureau. Als trainer en facilitator ondersteunt hij creatieve en artistieke professionals bij het ontwikkelen van hun creativiteit en identiteit. Hij leidt denktanks en geeft workshops, trainingen en coaching in het bedrijfsleven, de culturele en artistieke sector en het kunstvakonderwijs.
In mijn werk onderzoek ik de spanning tussen het bestaande, het verhaal dat verteld wil worden en wat ik wil creëren. Hierbij maak ik gebruik van wachten, niet-weten en menselijke kwetsbaarheid, omdat dit direct toegang biedt tot de verbeelding.

Ik beweeg me in het vrije tussengebied tussen vertrouwd en onbekend, herkenning en vervreemding, het alledaagse en het magische. Dit biedt mij onbeperkte mogelijkheden om te onderzoeken, te reflecteren en bestaande aannames ter discussie te stellen. Ik ben vooral gefascineerd door hoe beweging kan worden gevoeld voordat deze wordt geactualiseerd.

Met mijn werk wil ik mensen raken, inspireren en uitdagen om zichzelf en de wereld op een andere manier te bekijken. Door verschillende kunstvormen te combineren en de grenzen van fysiek en visueel theater te verkennen, creëer ik unieke en zinvolle ervaringen.

— Artist statement

Ik streef ernaar om grenzen te doorbreken en conventies te overstijgen, waardoor we op een nieuwe manier naar onszelf en de wereld om on heen kunnen kijken.

Met behulp van interventies die vertragen, ontregelen, verstillen en herhalen, creëer ik openingen in het bewustzijn. Dit leidt tot een andere perceptie van tijd en ruimte en biedt nieuwe inzichten in menselijke ervaringen.

Ik geloof dat kunst een waardevolle rol speelt bij het overbrengen van essentiële waarden, zoals schoonheid, vertrouwen, humor, vrijheid, liefde en waarheid. Door deze waarden te belichten, draag ik bij aan reflectie, zingeving en bezieling van waardevolle idealen.

Mijn werk speelt bewust met rollen en perspectieven om nieuwsgierigheid en verwondering op te wekken. Door te experimenteren met tijdloze tijd en stilte, betreed ik gebieden van niet-weten en tussenruimtes van de geest. Dit resulteert in een proces van wezenlijke ontmoeting en uitwisseling tussen spel, speler en toeschouwer.

Mijn doel is om de toeschouwer uit te nodigen om op een nieuwe manier naar zichzelf en de wereld te kijken. Met mijn werk draag ik bij aan een groter bewustzijn en inzicht, waardoor de toeschouwer zichzelf, in relatie tot anderen, op een dieper niveau kan ervaren.


Biografie
Het gedicht, het lied, de foto, is slechts water dat uit de bron van de mensen wordt gehaald, en het moet aan hen worden teruggegeven in een beker met schoonheid, zodat ze kunnen drinken... en in het drinken zichzelf begrijpen.

- Federico Garcia Lorca

Zelfportretten Everyone has a Self
Hans Jeths, copyright© 2023