Privacy beleid


Dit is de privacy-verklaring van Hans Jeths, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71370013. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten en projecten van Hans Jeths, Hans Jeths Consultancy en Jeths Productions.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking die door Hans Jeths worden gedaan, door middel van het klantensysteem en de verwerkingen via onze websites. 

Hans Jeths respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze websites. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.


— Persoonsgegevens die worden verwerkt

Hans Jeths kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt. Hans Jeths kan de volgende persoonsgegevens verwerken:


— Waarom wij je gegevens nodig hebben

Hans Jeths verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Hans Jeths uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jouw gesloten overeenkomst van opdracht, voor het leveren van diensten of (kunst) producten.


— Hoe lang wij gegevens bewaren

Hans Jeths bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.


— Delen met anderen

Hans Jeths deelt of verkoopt uw gegevens niet aan derden.


— In kaart brengen websitebezoek

Op de websites van Hans Jeths worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hans Jeths gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


— Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hans@hansjeths.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


— Beveiligen

Hans Jeths neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, zodat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Wanneer je de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn, of er zijn aanwijzingen van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door onze verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Hans Jeths via hans@hansjeths.nl


— Adresgegevens

Postadres: Leerdamhof 454, 1108 CM Amsterdam, Nederland

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 71370013. BTW nr. NL001364954B529

Telefoon: +31 (0)6 397 828 55

E-mailadres: hans@hansjeths.nl
Amsterdam, januari 2020
Hans Jeths, copyright© 2023