SAMENWERKEN?


Ik sta open voor samenwerkingen met organisaties en bureaus die persoonlijke ontwikkeling en originaliteit omarmen, die enthousiast worden over essentiële kwaliteiten en wat mensen samen kunnen ontwikkelen en bereiken. 


Voor iedere vraag ontwikkel ik een praktische en inspirerende bijeenkomst, workshop of training. 

Ik streef naar een optimale afstemming met de opdrachtgever en deelnemers. Daarom heb ik vooraf met de opdrachtgever en betrokkenen gesprekken over de aanleiding, wensen, beoogde resultaten en leerbehoeften.

In een oriënterend gesprek bespreek ik graag de aanleiding en specifieke wensen. Ik informeer over mijn werkwijze en we bespreken de te verwachten resultaten. 

Iedere bijeenkomst, training of traject is maatwerk. Ik hanteer een dagdeeltarief waarbij de kosten variëren naar gelang de groepsgrootte, tijdsduur en frequentie en het inzetten van meerdere trainers en/of trainingsacteurs.

Voor iedere opdracht werk ik nauw samen met de opdrachtgever; van idee en concept tot uitvoering van een opdracht. Dit bevestigt mijn visie en aanpak dat groei en potentieel-ontwikkeling plaatsvinden vanuit dialoog, passie en persoonlijke betrokkenheid.> WERKWIJZE

> OPDRACHTGEVERS