PROJECTEN / SYSTEMISCHE OPSTELLINGEN

VERHAAL VAN DE VLOER / KARAKTEROPSTELLINGEN / METHODIEK

Systemische Opstellingen

Systemisch werk is een diepgaande methodiek die familie- of organisatiecontext op heldere wijze in beeld brengt. 

In mijn trainingspraktijk maak ik al meer dat 10 jaar gebruik van Familie- en Organisatieopstellingen (Hellingen/Weber). Ik begeleid onderzoekssessies met Systemische Opstellingen met name voor creatieve doeleinden en verhalen. Specifiek voor artistieke professionals heb ik Karakteropstellingen ontwikkeld.  

— Over de methodiek

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Verhaal van de Vloer

Alle medewerkers dragen de verhalen van een organisatie, onderneming of het project bij zich. Systemische Werk (en specifiek Organisatieopstellingen) helpt je om de cultuur te zien van een bedrijf of project en deze beter te begrijpen door naar de verhalen van haar medewerkers te luisteren. 

​

Verhaal van de Vloer is als een denktank voor creatieve professionals en persoonlijke processen. In een opstelling onderzoeken we de mensen en hun verhalen en de ideeën en concepten die daaraan ten grondslag liggen, hun verlangens, hun creativiteit en mogelijkheden. 

Lees meer

Karakteropstellingen

Met Karakteropstellingen werken we aan verhalen en personages. De focus ligt hier op vragen en onderzoek met een artistiek doel.

​

Na een aantal persoonlijke theaterprojecten ontstond in 2015 bij mij het idee voor een combinatie van theater met Systemische Opstellingen. 

​

Inmiddels werk ik met de kracht van systemisch werk in combinatie met de magie en dynamiek van verhalen, spel en theater in mijn methodiek Karakteropstellingen.

​

Met een karakteropstelling breng je je personages tot leven. Vrij van papier, los van de tafel of van het computerscherm, ontrollen zich de verschillende personages of elementen van een vraag driedimensionaal in de ruimte. Je kunt ze ontmoeten, bevragen, onderzoeken of observeren. Wat zijn hun motieven, geheimen of verlangens? Wat is hun plek in het verhaal, ten opzichte van andere personages, bronnen of obstakels? Wat willen zij van jou? 

​

Met een karakteropstelling werk je op een andere manier aan je verhaal, een script of personages, dan je tot nu toe gewend bent. Vrij van papier, los van de tafel of van je computerscherm, zie je je verhaal driedimensionaal voor je in de ruimte. Je zintuigen, hart en ziel worden betrokken bij je onderzoek of maakproces. 

— Karakteropstellingen / Projectwebsite

De Methodiek

Over Systemische Opstellingen

Een systemische opstelling is een ruimtelijke weergave van een systeem (familie, organisatie, team, werk, project etc.), vertegenwoordigd door ‘representanten’ (stand-inn's van personen en elementen voor de opstelling). Door de representanten in de ruimte te plaatsen en te bevragen, krijgen we op beeldende wijze inzicht in dieperliggende vraagstukken en in het thema of de vraag die op dat moment speelt. 

Ontstaan en achtergrond

De Duitse therapeuten Bert Hellinger en Gunthard Weber ontwikkelden een doeltreffende methode die familie- organisatiecontext op beeldende en vaak ook op indringende wijze in kaart brengt. Verstoringen in het familie- of organisatiesysteem kunnen een diepgaande invloed hebben op het functioneren van het systeem en haar individuele leden. Gedurende de afgelopen twintig jaar is de methode verder ontwikkeld. Zo maakt het bedrijfsleven al steeds vaker gebruik van opstellingen en worden vraagstukken met opstellingen onderzocht op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, werk, loopbaan- en carrièreontwikkeling.Sinds 2009 begeleid ik Familie- en Organisatieopstellingen. Ik heb veel ervaring opgedaan binnen bedrijven, het onderwijs en in persoonlijke coaching.De laatste jaren ben ik mij ook gaan richten op de toepassing van systemisch werk in relatie tot en creatieve en artistieke ontwikkeling. Hierbij gaat het niet om het oplossen van conflicten of om iemands problemen op te lossen, maar om een artistieke visie te ontwikkelen.Hoe gaat een opstelling in z'n werk?

Een groep deelnemers vormt met elkaar een creatief veld. Eén van de deelnemers brengt een onderzoeksvraag of kwestie in. Deze vraag of kwestie wordt gespecificeerd om de aard van de vraagstelling of kwestie vast te stellen en om een onderzoeksrichting te bepalen.Een aantal deelnemers wordt vervolgens door de vraagsteller in de ruimte opgesteld. Deze opgestelde deelnemers representeren personen of elementen van de vraag. We kunnen al veel informatie aflezen aan hoe de representanten staan opgesteld in de ruimte en hoe ze zich tot elkaar verhouden, door afstand en blikrichting.Dan nodigt de begeleider de representanten uit om zich uit te spreken over hun waarnemingen en ervaringen. We krijgen meerinzicht in het vraagstuk en onderliggende thema’s van de vraagsteller. De begeleider bevraagt elke representant. Zo wordt het onderliggende krachtenveld blootgelegd met informatie voor de vraagsteller en het thema dat speelt. In samenspraak met de vraagsteller worden hierna de onderlinge relaties en motieven besproken en veranderingen in de opstelling uitgeprobeerd.

© 2019  Hans Jeths