Verhaal van de Vloer

Alle medewerkers dragen de verhalen van een organisatie, onderneming of het project bij zich. Een organisatie is een systeem en de medewerkers zijn daar onderdeel van.

Systemische Werk (en specifiek Organisatieopstellingen) helpt je om de cultuur te zien van een bedrijf of project en deze beter te begrijpen door naar de verhalen van haar medewerkers te luisteren. 

​

Met een opstelling ontdek je waar het stroomt en waar de creativiteit zit. Waar het wringt vinden mogelijkheden om veranderingen aan te brengen en ruimte bieden aan nieuwe verhalen.

​

Ook een artistieke visie, de samenwerking, de levensvatbaarheid of impact van een idee of concept kunnen we met een opstelling blootleggen en nader onderzoeken.

Onderliggende thema’s worden voelbaar wanneer we elementen van de vraag of kwestie in de ruimte opstellen en bevragen.

​

Verhaal van de Vloer is als een creatieve denktank.

We onderzoeken de verhalen achter mensen: hun verlangens, onderliggende motieven, hun creativiteit, ideeën en mogelijkheden.

Het geeft inzicht in belangen of krachten die de creatieve stroom blokkeren, dan wel kunnen versterken.

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Voor wie?

  • Creatieve professionals in bedrijven: bij creativiteitsontwikkeling; 
  • Creatives, art-directors, creative-directors: bij storytelling, story branding en bij de ontwikkeling van artistieke projecten voor creatieven doeleinden in projecten en samenwerkingen;
  • Regisseurs, filmmakers en scenarioschrijvers: bij maakprocessen en script-editing en de ontwikkeling van personages voor theater, film- en Tv-producties;
  • Producenten: voor marketingdoeleinden en bij hun onderzoek naar de doelgroep, impactproducing, inzicht in het medium, financiering, de crew, casting, etc.

SYSTEMISCHE OPSTELLINGEN

KARAKTEROPSTELLINGEN

METHODIEK

© 2019  Hans Jeths