Wachtmaker

— De uitdaging

Wachten is een alledaagse ervaring die we allemaal wel eens meemaken, of het nu op een trein of op iemand is die te laat is. Tijdens het wachten kunnen onze gedachten afdwalen en ons zowel frustreren als inspireren.

In een creatieve (team-) bijeenkomst spelen wachten en stilte een centrale rol. Het heeft als doel om contact, oprechte verbinding en samenwerking te stimuleren en brengt deelnemers is een open mindset.

Door te wachten en stil te zijn, vertragen we. Er ontstaat een ruimte van niet-weten (te vergelijken met dagdromen), die sterker wordt wanneer deze gedeeld wordt met een groep gelijkgestemden. Bewust wachten biedt mogelijkheden voor nieuwe inzichten, zingeving en persoonlijke ontwikkeling.


— Het idee

Voor veel kunstenaars is wachten en het doorbrengen van tijd, in een tijdloze staat, veel meer dan alleen maar een alledaagse ervaring. Het is een essentieel onderdeel van hun creatieve proces. Door te wachten en tijd te nemen om te reflecteren, doen ze nieuwe ideeën op om hun visie op hun werk en de wereld te verfijnen. Wachten kan dienen als een moment van contemplatie, reflectie en inspiratie voor creativiteit. Het kan hen helpen om de geest te laten dwalen en je verbeeldingskracht te stimuleren. Daarom kan het niet alleen voor kunstenaars, maar ook voor anderen, een onmisbaar onderdeel zijn van hun werkpraktijk.

Wachtmaker is een krachtig concept om verandering te bewerkstelligen, om bewustwording te vergroten en creativiteit te stimuleren.

Het idee is om wachten in te zetten voor bewustwording en ontwikkeling om ideeën, verhalen en samenwerkingen te verkennen. In plaats van teambuilding, -coaching of traditionele procesbegeleiding, gebruiken we bewust wachten als insteek om diepgaande inzichten en veranderingen te bereiken.


— Aanpak

De aanpak is eenvoudig: een zorgvuldig van tevoren gekozen lege ruimte dient als ontmoetingsplek om samen iets te willen onderzoeken. Door kennis en weten even los te laten, wordt de ruimte een ontmoetingsplek voor creatie. Ieders inzet en achtergrond dient hierbij als inspiratiebron om vanuit kwalitatief hoogwaardige aandacht creatieve bronnen aan te boren en vrij te maken. Tijdens de bijeenkomst wordt er niet geacteerd of verwacht dat je gaat spelen, het gaat om de directe ervaring in het moment.

Na de bijeenkomst onderzoeken we de ervaringen en inzichten en welke vragen er leven voor nieuwe perspectieven.


— Relevantie

Wachten leidt tot vertragen en creëert openingen in het bewustzijn. Wanneer iemand schakelt van een stille, afstandelijke getuige naar een toeschouwer met verantwoordelijkheid, realiseert hij zich de invloed van de groep, zijn keuzes en hoe hij bijdraagt aan het systeem van de groep en de kwesties die aan de orde zijn.


— Resultaten

De resultaten van een Wachtmaker-bijeenkomst zijn afhankelijk van de doelstellingen en behoeften van de deelnemers. Over het algemeen kunnen de volgende resultaten worden verwacht:

Diepere verbinding en begrip tussen deelnemers: Door te wachten en in stilte te zijn, komen deelnemers op een dieper niveau met elkaar in contact en begrijpen ze elkaar beter.

Creatieve ideeën en oplossingen: Het creëren van een veld van wachten en niet-weten leidt tot nieuwe perspectieven en creatieve ideeën. Door vertraging en ruimte te geven aan stilte en wachten, kunnen deelnemers zich openstellen voor nieuwe ideeën en inzichten.

Verbeterde teamdynamiek: Door bewustwording van ieders rol en bijdrage aan het systeem van de groep, kunnen deelnemers de teamdynamiek verbeteren en gezamenlijk tot oplossingen komen.

Persoonlijke groei en ontwikkeling: De bijeenkomsten kunnen bijdragen aan de persoonlijke groei en ontwikkeling van de deelnemers. Door bewust te worden van de eigen reacties en gedrag in de groep, kunnen ze werken aan persoonlijke verbeterpunten,  samenwerkingsvraagstukken en groei.

Verhoogde rust en focus: Het wachten en stil zijn kan bijdragen aan een verhoogde rust en focus bij de deelnemers. Dit kan helpen om beter te kunnen concentreren op taken en doelen, zowel individueel als in groepsverband.

Al met al kunnen de bijeenkomsten van Wachtmaker bijdragen aan een diepere verbinding tussen deelnemers, creativiteit en oplossingen, verbeterde teamdynamiek, persoonlijke groei en ontwikkeling en verhoogde rust en focus.


Praktisch

Tijdsduur: in overleg, varieert vanaf 10 minuten, een uur, tot 3 uur.

Locatie in overleg, bij voorkeur een externe locatie.


Voorbereiding

Een Wachtmaker-bijeenkomst is altijd maatwerk. Voorafgaand aan de bijeenkomst wordt de bedoeling  en de doelstelling met de deelnemers besproken. Bijvoorbeeld dat er ruimte wordt gecreëerd om op een dieper niveau met elkaar in contact te komen en elkaar beter te begrijpen. Ook het doel wordt besproken, bijvoorbeeld om creatieve ideeën en oplossingen te vinden, de teamdynamiek te verbeteren, persoonlijke groei en ontwikkeling te stimuleren en/of rust en focus te verhogen. Het is belangrijk dat de deelnemers zich bewust zijn van deze bedoeling en zich openstellen voor het proces dat daarvoor nodig is, zoals wachten, stilte en het loslaten van kennis en verwachtingen. In een voorbereidende sessie kunnen wensen en verwachtingen worden verhelderd of bijgesteld.


Interesse?

Ik ontwikkel een bijeenkomst in nauwe samenwerking met jouw/jullie groep, team of gezelschap.

In een oriënterend gesprek bespreek ik graag de mogelijkheden. Heb je vragen over deze werkvorm of mijn werkwijze, neem gerust contact op: hans@hansjeths.nl

Hans Jeths, copyright© 2023