Werkwijze en aanpak


Ik geloof in de kracht van mensenlijk potentieel. Ik werk op het snijvlak van persoonlijke en professionele ontwikkeling. Kenmerkend voor mijn aanpak is het werken vanuit de hier-en-nu situatie. Ik zie mijn begeleiding niet als een manier om problemen op te lossen, maar als een middel tot zelfonderzoek. Hierbij leiden eigen vragen tot gericht onderzoek. De directe ervaring en de relatie met anderen staat hierbij centraal. 

Ik stimuleer deelnemers om hun eigen ervaringen expliciet te onderzoeken. De ervaring die dit geeft, biedt mogelijkheden om met de eigen inzichten te oefenen en ze te integreren binnen het werk en persoonlijk leven.

We werken in een veilige setting en ik hanteer een veilige, directe benadering. Ik combineer nieuwsgierigheid en creativiteit met persoonlijkheid en humor. 

Tijdens een bijeenkomst of training beweeg ik mee met wat nodig is voor ieders ontwikkeling. Ik reik gedoseerd aan wat zelfvertrouwen en motivatie biedt om bewuste keuzes te maken en om volgende stappen te zetten.

Ik ga uit van ieders persoonlijke stijl en natuurlijke manier van doen. Zo kijken we bijvoorbeeld naar wat iemand meer ontspannen maakt, of juist wat hem meer versterkt in de samenwerking met - of in z’n optreden voor een groep.

Cliënten en deelnemers noemen mijn werkwijze: direct, praktisch, resultaatgericht, effectief, oog voor detail, humorvol, veilig en diepgaand.


Aanpak

Voor iedere vraag ontwikkel ik een praktische en inspirerende bijeenkomst, workshop of training. 

Ik streef naar een optimale afstemming met de opdrachtgever en deelnemers. Daarom heb ik vooraf met de opdrachtgever en betrokkenen gesprekken over de aanleiding, wensen, beoogde resultaten en leerbehoeften.

Mijn werk is maatwerk. Ik hanteer een dagdeeltarief waarbij de kosten variëren naar gelang de groepsgrootte, tijdsduur en frequentie en het eventueel inzetten van meerdere begeleiders.

Voor iedere opdracht werk ik nauw samen met de opdrachtgever; van idee en concept tot uitvoering van een opdracht. Dit bevestigt mijn visie en aanpak dat groei en potentieel-ontwikkeling plaatsvinden vanuit dialoog en persoonlijke betrokkenheid.


Procesbegeleiding

Creatief Strategie Lab


____


CONTACT EN VERDERE INFORMATIE

Voor iedere vraag ontwikkel ik een praktische en inspirerende bijeenkomst. Neem contact op: